Jan Bartek

tel: 730 646 769
e-mail: BartekJan@seznam.cz

9. srpna 2023

Mgr. Martina Začalová – 10:04

Tak tento muž byl k bláznovství odsouzen
Jen rozmary mocných k přežití popouzen 

Jak úsměvné nyní může se to zdát 
Když silou ducha přiměl nás uznání mu dát 

Krok do neznáma dokázal učinit 
Tím světlo svého světa dokázal rozsvítit