Chci vám prostřednictvím poezie a hudby nabídnout širší úhel pohledu na psychické problémy, umožnit vám nahlédnout na ně i z jiného úhlu, předat vám své vlastní zkušenosti, a možná díky vašemu novému pohledu na své problémy a díky své vlastní sebereflexi můžete také najít „cestu ven z mlhy“. ❤️