Jan Bartek – 17:28

Když obklopí nás tma
A světlo dalo sbohem

Tak pojďme zkusit vstát
I s tím potlučeným nosem

I oslepeni můžeme jít dál
Jen tam nebudeme honem

Mgr. Martina Začalová – 18:10

Nač pospíchat a kam
Čas vyměřený byl nám dán
Jak hovádka božská, snad běhat stále dokola
Je lepší vzpřímeně kráčet s hrdostí sokola