Jan Bartek – 15:01

Tohle není náhoda
Že sedli jsme si do kola

Někdo tu pláče
Jiný skřípe zubama

Nevynášíme příběhy
Z našeho života

A chodíme včas
Snaha i ochota

Nerušíme hlukem
Pokud druhý promlouvá

Nasloucháme
Daruje se i dostává

Jako ve zbroji
Žádný posera

Kdo chce způsob
Důvod si nehledá

Ne jako Bludný Holanďan
Start bez cíle smyslu pozbývá

Mgr. Martina Začalová – 15:12

Jan sluchu daný prostý fakt
Je oprávněn nám pomáhat
A když názor druhých připočte se
Nerostem jak dříví v lese
Kultivace osobnosti je tím pravým důvodem
Proč letos stejně jako vloni setkávat se budem