Jan Bartek – 20:23

Nevěřil jsem v tento boj
Že zvítězím jen o souboj
Sám se sebou v souboj

Nebylo to snadnou hrou
Nést si vlastní težkou zbroj

29. března 2020

Mgr. Martina Začalová – 8:44

Než dotkneme se svého zdroje
Zužují nás nepokoje
Nejdřív přiznat si, že ho máme
Pak vymyslet, co s ním uděláme
Zprvu tlačí, otravuje
Jak malá bota, nikdo rád ji neobuje
Následuje tíha poznání
Že nikdo se mu nebrání
Tak co zbývá, než ho přijmout
Pochopit a s láskou obejmout
Pak zázrakem se všechno změní
Co bolelo, už špatné není
Je to moment rozbřesku
Úleva nutí k potlesku

Mgr. Martina Začalová – 10:11

Co se mojí práce týká
Snažím se být za profíka
Kdo potřebuje mě, pro toho snažím se tu být
Vždyť tvář nemusí mi odhalit
Rouška sice zahaluje tvář
Že srdce však vystupuje zář
Jak bude to s výdělkem mě netrápí
Jen zdánlivě se loďka potápí
I zde platí minule napsaná pravda
Není ohně bez kouře
Asi potřebná byla tato virová bouře
Snad aby jsme si uvědomili
Na čem skutečně záleží
A poctivým přístupem zasloužili si klidné pobřeží