Jan Bartek – 22:20

Křičelo se na Boha
Že přímo na Zemi
Nastala pohroma

Prý ať s tím něco udělá
Od čeho jsi Bůh, proboha
Snad nejsi taková potvora
Co záda otočí, oči zavírá

Rád bych pomohl priatelia
Mám utržený ruce
U samého ramena

Jen prosby, žádná pokora
Byl jsem dlouho za vola
Nasrat, takhle se to nedělá
Dobrotě žebrota je odměna

Mgr. Martina Začalová – 23:55

Nenech nás plahočit
Podej vodu k napití
Nenech nás otročit
Vždyť je to ke zblití

Od slunka do slunka
Svoji káru táhnem dál
Ať on dělá mi pohůnka
Jo, tak to bych si přál

Splnil jsi mé prosby a já jen hubu otvírám
Štěstí nepřichází
Snad raději zavřu krám

A zase ta lopota
Jen zůstala mi
Však jakási dobrota
A smích v očích ustarané mámy

Jak pochopit ty divné děje
Blahobyt zadarmo
Jen málokoho hřeje

Bůh nerozdává nic víc než omezený  čas
Ať využijeme ho nebo ne
Stejně jednou vezme nás ďas

Radost přináší mozol v dlani
Neb platidlem je věčným
Mohu si splnit všechna přání
A jen sobě za vše být vděčným