Jan Bartek- 23:15

Obloha zastíněna houfem ptáků
Chaotických domněle, od pohledu

Pláčeš, utíráš si nos do rukávu
Stále to samé zaplavuje hlavu

Zpozorni a opusť setrvačnost snu
V průběhu jednoho dlouhého spánku

7.srpna 2020

Mgr. Martina Začalová- 07:11

Sen jak kolovrátek, stále vede si svou
Že prý tohle má občerstvit duši mou

Mračna, blesky, elektrické výboje
Jak vojáka vedou mě do boje

Vzpomínka na pacifické přesvědčení
Nedovoluje zvednout se
V boji vítězství není