Jan Bartek – 22:41

Asi jsem se snad už pos*al v kině
Nechci setrvávat na daném místě
Chci se porozhlédnout také jinde
Překročit hranici své dosavadní role

Je možné, že mi snad ze všeho hrabe
Teď jsem tady a včera jsem byl tamhle
Není to o tom unést víc a ne-li ještě více
Teď už vím, jakou kapacitu mají mé plíce

Mgr. Martina Začalová – 22:52

Stálý úsměv ve tváři
Jak slunce teplo rozdávat
Ať daří se či nedaří
Jen pomocnou ruku vždy podávat

Toť velice ušlechtilé konání
Brachu, to se musí
Život ti dal zadání
A makej, i když se ti to hnusí

Není naším úkolem
Zvládnout víc než můžeme
Život není závodem
I tak k cíli dojdeme