Jan Bartek – 20:50

Snad že působím
Jako hajzl od kosti
Když žiju ve své
Nedobytné pevnosti

S lidmi hodně od těla
Nedružná samota
Bože, jak až tvárná
Dovede být představa

Jen naslouchám hlasu
Z mého nitra promlouvá
Slova, co opětuje ozvěna
Křičím-li do svého soma

Mgr. Martina Začalová- 23:43

Projekční plátno mojí duše
Nekonečný seriál
Jak zní to suše

Zas další epizodu emočního světa přehrává
Každý okamžik zná svou dobu
Další vysvětlení podává