Jan Bartek – 22:07

Ta hloubka rozhledu
Kdy sám propadnu
Kráse daného výhledu

Pak vysvětlit si nesvedu
Proč slovo v dohledu
Doprovází onu hlubinu

Slovo „skoč“ ve skrytu
Co křičí a bez doteku
Vnucuje se při pohledu

Mgr. Martina Začalová – 22:11

Čas povrchnosti už je ten tam
Konec je slepoty
Otevři oči bez strachu a jsi tam