Jan Bartek – 22:45

Není všechno zlato
Co se třpytí Emo
Ač vítr nevane
Pohne se stéblo

I tak je člověka
Co nestojí kolmo
Přesto zdraví
Je mu dáno

Adélko támhle jiní
Podívej se tam
Hrudí vítr odklání
Jako pevné štíty skal

10. ledna – 2021

Mgr. Martina Začalová – 01:07

Co dát dětem do vínku
Rodiče často se ptají
Však nutně stojí za zmínku
Že dají vždy jen to, co sami mají

Postoj, pohled, udatnost
A také láskyplná náruč
To definuje jejich budoucnost
Chceš-li předat, tak k sobě se tomu nauč