Jan Bartek – 21:50

I to se stane
Milý pane
Že se občas
Hůře vstane

Ale ba ne
Ne neznámé
Už si poznáme
Proč se rochníme

Stačí horké kafe
Výtka od tchýně
Ta šílená štreka
Z Ústí do Bechyně

Mgr. Martina Začalová – 22:02

Jen čas je příčinou mého smutku
Ty chvíle vložené do zármutku

Nikdo je nevrátí
Reparát neplatí

Do hlubiny duše své
Jak potápěč se nořím
Oči mám opuchlé
Do bahna se bořím

Když už je nejhůře
Jak mohlo by se zdát
Láska zas pomůže
Ach, jak mohla jsem zapomenout milovat