Jan Bartek – 19:56

Ocitl jsem se
Uprostřed mlhy
Ztratil jsem se
A nevěděl si rady

Panika, kam, kudy     
V pohybu po zemi    
V abstrakci hlavy  

Halucinace, hlasy
Klamné bludy
Krůček po krůčku
Jen upřené zraky

Sledujíc své nohy
Co vedly mě ven
Po té cestě z mlhy

Mgr. Martina Začalová – 20:02

Mlha je prevít
Když se jí bojíš
Lehké ji projít
Když na svých nohách stojíš

Úzkostné ataky
Bludy a deprese
Mylné jsou náznaky‘
Neprovedou po lese

Zákaz vjezdu
Těm obludám dej
Sleduj svou hvězdu
A přízrakům se směj