Jan Bartek – 19:42

Má zvědavost vidí
Pootevřenou bránu
Vtáhlo mě ticho
Do svého chrámu

Odpověď na otázku
Jen ozvěna hlasů
Klubíčko zmatků
Vyvolávalo hádku

Po boji se sebou sám
Vyčerpán poklekám
Lapající po vzduchu
Ustál jsem se v tichu

Tma, odvaha doteku
Podal jsem si ruku
Našel jsem přítele
Ve své samotě v tichu

Mgr. Martina Začalová – 20:32

Tak to je ovšem nádhera
Vnímám to vzácně
Osobního růstu sféra
Dokladem jsou Vaše básně

Nejprve v zármutku skrze cizí činy
Následně utopen do vlastní viny

Nyní tu stojíte rovně a pevný
Sám sobě oporou
Výsledek zjevný