Jan Bartek – 12:05

Sníh je uvězněný v korunách stromů
Plíží se večer, štěkají psi u vrátek plotů

Světlo do ulic odhaluje padající hmotu
Komíny domů čpí, ve vzpomínce tomu

Kdo čas od času na vzdory všemu
Vrací se jako dítě na Štědrý den domů

Mgr. Martina Začalová – 12:08

Klidné svátky plné pohody
Do roku 2022 příchod svobody