3.června 2022

Nedám za dara svou mrtvolu... (rozbor básně)