Jan Bartek – 08:02

V dlani sevřu Vánoce
Sebrané na cestě
Při chůzi po lese

Sníh stopy zamete
Jehličí zavane
Ta vůně člověče

Co mě v čase přenese
Ke vzpomínce dítěte
Která ne vždy jen otřese

Mgr. Martina Začalová – 08:20

Dnes na chmury není čas
Křičela jsem už nikdy
A je tu zas

Vánoce bílé nezůstaly
Stejně pryč jsou doby
Kdy dlouho jsme vyspávali

Jak dítě do rodiny příchozí
Radost a lásku připomene
Ani ta cena nemrzí
Vždyť pijeme z božského pramene

Toť óda na vlkodavku osmitýdenní
Mařenku žíhanou
Se kterou celý náš svět se mění