Mlha se pokládá 
Na hladinu vody
Sotva dohlédnu 
Na příď své lodi

Nevidím, temnota
Polyká mě v moři
Proč ještě nesvítá
Netuším kam a kudy

Bárka se komíhá 
Nabírá vody 
Unaven, hledící
Do paluby lodi

Vlna za vlnou
Dotýká se mlhy
Jako dva milenci
Co z dohledu se ztratí

Vyhlížím maják v nouzi
Kde je, když ho potřebuji
Nechci křičet ze zoufalství
Propadnout tak hysterii

Mlha se pokládá
Na hladinu vody
Sotva dohlédnu
Na příď své lodi