Jan Bartek – 18:50

Tak už jen zbyla hysterie
Snad jako zbavený rozumu

Ač je to nemožné
Po čtyřech po stropě polezu

Zabořím nehty své do kůže
A hruď si silou roztrhnu

Není teď výstižné slovo, nemohu
Ale bojuji a zadarmo nevzdechnu

Mgr. Martina Začalová – 21:04

Jak pěkně by na světě bylo
Kdyby vše se nám dařilo

Proč po slunném dni noc se přižene
A všechny sny táhnou do prdele

Odpověď se nabízí nám
Vskutku není nejasná
Zvládnout stín a rozednění
O zkušenost je překrásná