Jan Bartek – 22:11

Víš co je na tom nejhorší
Že se to takhle muselo stát
Bez toho nešlo jít dál, jen stát
Když tě celičkou mám rád

Cesta, co po ní jdeme
Ke společné lásce vede
Pokud to takhle spolu chceme
Bereme co přijde a neuhneme

Tak jen podívej se
Není nic před čím utečeme
A tušíš proč Marie
Protože my dva utíkat nemusíme

Mgr. Martina Začalová – 23:09

Není proč měl by ses bát
Když po boku stojí ten, co má tě rád

Corona virus či orkán Sabine
To vše časem pomine
V srdci žár jak v krbu praská
Na věky život dává pouze láska