Jan Bartek – 22:32

Občas asi všem
Se to někdy stane

Kdy už si myslíme
Že jdeme správně

A pak zastavíme
Na opačné straně

Mgr. Martina Začalová – 22:50

I ta strana opačná, svoje kouzlo má
Vždyť nejen cesty rovné jsou
Jak poznal bys, která je ta tvá

Dnes, jak jindy nevídaně
Otáčí naruby se náš Svět
Když s pokorou sepnem dlaně
Svoboda navrátí se nám zpět

Ani sem my dojít nechtěli jsme
Namířeno v jiný kraj
Varování neslyšeli jsme
Tak zastavit stát nebo skončíme v širý háj