Jan Bartek – 12:45

Jen račte dál
Ať zazní z našich hlasů
A úzkost, která stojí
Za branami děsu

Tak přizvěme
K našemu stolu
Naslouchejme jí
Jak předejít žalu

Mgr. Martina Začalová – 12:53

Ona není tak zlá
Svou návštěvou ochránit nás má

„Bolest a Úzkost“ to jména našich andělů
Jak jinak komunikovat s hluchými
Než palbou kamenů

Jan Bartek – 20:11

Na kterýkoliv rozhodnutí 
V krocích naších činů tady

Se vždy ocitneme sami
Z pohledy před zrcadly

Mgr. Martina Začalová – 20:30

Zrcadlo nikdy tak pokřivené není
Aby kousek pravdy v něm
Neposkytlo k připomnění
Co pravda je a co pouhý sen