Jan Bartek – 21:46

Asi mi hodila
Něco do vína
Ona to nebude
Blbá blondýna

Dobře ví, za co
Hlavu utíná
Ruce nevkládá
Ze zvyku do klína

Tahleta dívčina
Jako kontrolka
Když párty začíná
A ztrácí se zábrana

Jan Bartek – (rozbor básně)

Asi mi hodila
Něco do vína
Ona to nebude
Blbá blondýna

Jedná se o úzkost, zpodobněna jako živoucí bytost. Co hozením do vína vnímám jako okořenění našeho žití bití tady. To, že tu je, není náhoda, proto žádná blbá blondýna. Podotýkám, že si nemyslím, že jsou blondýny hloupé, jen běžný příměr pro hloupost bez jakéhokoliv hlubšího vciťování.

Dobře ví, za co
Hlavu utíná
Ruce nevkládá
Ze zvyku do klína

Občas nepochopená úzkost, tím myslím pokud nevíme z čeho nebo odkud pramení, se stává pro nás záležitostí, kdy slouží něco jako špatný vládce místo dobrého sluhy.

Tahleta dívčina
Jako kontrolka
Když párty začíná
A ztrácí se zábrana

Holčina, tedy úzkost kterou v životě vnímám jako přítele, kontrolku, která se snaží varovat v našem žití tady. Život jako jakási párty. Tím chci říct, že slovo párty nemyslím, že musí znamenat označení jen pro dobrou párty, jsou i párty, co se nemusí vydařit. Ztracení zábrany připodobňuji jakousi uvolněnost, kdy se nemusí úzkost jako kontrolka vnímat čili může se přehlédnout. Pak jsme k ní ignorantní a netušíme, co se nám děje a propadáme tak úzkostí, která se může prohlubovat k nesnesitelnosti.

Mgr. Martina Začalová – 22:09

Jen malá linka
A good trip
Ta pověstná sklenka vína
Snad aby bylo nám líp

Co chceme od Boha
Co on chce od sebe
Snad hledáme cestu
Tu pěšinu co vede do nebe

Na semaforu zelenou
V kapse pár zlaťáků
Touha po lásce
Jak závislost feťáků

Když slunce nehřeje
A tráva nevoní
Ztrácíme naděje
A život za nic nestojí