Jan Bartek – 19:46

Jak se zmáčklou pistolí
I věta slov umlčí
Ať čin chtěný či nechtěný

Olovo, ono poraní
Když se se zbraní
Neobratně zachází

Zkušenost v pravdu utvrdí
Zkušenost co daruje
Ale i bohužel nevrátí

Mgr. Martina Začalová – 20:49

Odjištěná devítka
To ještě nic není
Prostřelíš, zachráníš
Přijde odpuštění

To slůvko zbloudilé
To je jiná ráže
Zasáhne, ulítne
Mnohdy až do smrti se na nás váže