Jan Bartek – 22:45

Nejspíš už ani
Nepomohou čáry

Nebo postavit se
K tomu zády

Vyhlásit půst
Nechat pojít hlady

Vypravit vlaky
Do stanice zapomnění

Tak nelžeme si
Alespoň před zrcadly

Na tuhle práci tady
Vždy zůstaneme sami

Mgr. Martina Začalová – 22:58

Ano, k pravdě jiná cesta není
Po dlouhé tmě
Čeká každého rozednění

Není třeba dělat nic
Jen se nebránit
A dýchat z plných plic

Časem naveden bude každý z nás
Sami si výběrem
Zda průvodcem bude slunce či mráz

Ve vlastním zájmu
Doporučuji se nebránit
Nové, když pojmu
Bolesti lze se uchránit