Jan Bartek – 15:59

Že sedět není vstát
A vstát není sedět

Tohle se ví, no teda
Mělo by se to vědět

Tak i ta naše úzkost
Není nepřítel a jeho zlost

Jen stupnice kde nelibost
Měří to naše, tak už ale dost

Mgr. Martina Začalová – 17:21

S nelibostí uléhat
S nelibostí vstávat
Vrchnosti vždy podléhat
Vše ze sebe dávat

To v životě běžné bylo
Co od něj čekat víc
Jen aby se nějak přežilo
Urážkám nastavovat líc

Kdeže pane Barteku
To v minulosti nechte
Jiná budoucnost čeká tu
A tak šanci sobě dejte