Jan Bartek – 16:05

Jsem-li blbej
Tak prostě
zeptám se

Proč léčit zdravé
A děsit nemocné
To mi hlava nebere

Cítím, že tato noc
S ránem neusne
Chůze na hraně

Zatřeste rameny
Křikem promluvte
Tak se už probuďte

Mgr. Martina Začalová – 17:25

Mrtvého probudit možné není
Nechme ho spočinout
Pomoci mu není

Ten, kdo úsvit s láskou vítá
Dospat už nemůže
Touha po životě skrytá