Jan Bartek – 17:30

Mnoho vody v tůňce
Pod střechou plný žlab
Rozmrzají zkřehlé ruce
Zima upustila chladný šál

Žíznivá zemi, jen si saj
Ať se zazelená ten náš kraj
Kde radost je i opodál
Náš věrnověrný přítel žal

Slunce mi osvítilo tvář
Nadějí, oslňující žár
Víčka očí přivírám
Nadechnu se a zasnívám

Kdysi nedobytné dveře
Teď permanentně dokořán
Vzpomínáte? Jak jsem se stále ptal
Už tak nedychtím vědět, co bude dál

Mgr. Martina Začalová – 17:42

Co bude dál
Odpověď konečně už znám
Bude to co každý zaslouží
Pokud strach bude náš král
Budeme my tím, kdo slouží

Možnost je, ale i cesta dlouhá
Za láskou srdce a odvahou
Nespoléhat jen na slova pouhá
V síle své stát
Ať ten, kdo bojí se je slouha

Mgr. Martina Začalová – 17:50

Kurva je kurva
Nezáleží jakou národnost v pase má zapsanou

Když strašidlo síly pozbude
Vytvořit další je logické
Toho bohdá nebude
Aby vzdali se záměry politické

Život nikdo za nás žít nebude
Loutkou já však nebudu
Provázky dávno jsem už zpřetrhala
S páteří rovnou kráčím vstříc osudu