Jan Bartek – 14:13

Člověk se ani nediví
Martino, můj příteli
Na ty naše řádky
Zástupy čtenářů nestojí

Kde růst má obilí
Co v chlebu nás nasytí
Pásy tanku rozryjí
Pláčou a bědují

Přec známe dějiny
Snad díra je v paměti
Zas střílí se do lidí
Náhle život čas jepičí

Kdo chce, ať si mě odsoudí
Trávím samotu s těmi, co nemluví
Bližního svého stále miluji
Jen pauza, než se má duše zahojí

Mgr. Martina Začalová – 16:04

Nitro není populární
Akcí a efektem nehýří
Většina náhledu se brání
Tam uvnitř, kam reflektor nemíří

Střílet do lidí olovem
Snad jen magor může rád
Však zranit může i slovem
Kdo tváří se jako kamarád

Histrión a hraničář
Když proti sobě se postaví
Žurnalista okoření
A svět v hrůze se zastaví

Moc a sláva pomíjivá
Čas nám jednou ukáže
Zda duše čistá srdce vnímá
A máme-li dost kuráže