Jan Bartek – 21:31

Úder, rána do sanic
Má zkušenost
Zakrýt odhalenou bradu
Zakrýt odhalenou líc

Co k tomu dodat
Co k tomu říct

Snad, že bylo toho málo
Až skoro nic 
A teď už chci konečně
Od svého života víc

Mgr. Martina Začalová – 22:03

Co víc, než prostor a čas 
Radovat se z nesnází
Které posilují nás 

Pohlazení kopřivou 
Hořké procitnutí 
Smích nad hlavou bolavou
Zvláštní srdce pnutí 

Projít peklem statečně 
Stále umět se smát 
Nežít život zbytečně 
Strachů o budoucnost se vzdát 

Pak něžný duše klid
Samozřejmý stane se
To smysl žití může být 
Ať cokoli život přinese