Jan Bartek – ukulele, zpěv, text
Petr Los (studio WonderLost) – instrumentace – hudební, zvuková a obrazová režie