Jan Bartek – ukulele, zpěv a text
Petr Los (studio WonderLost) – instrumentace, hudební a zvuková režie