Jan Bartek – 21:22

Odcizíme vzducholoď 
Rozběhnu motor
A ty závaží shoď 
Závaží shoď

Dobře víš 
Že dovedu být cvok 
Ke hvězdám zbývá už jen krok 
Už jen malý, malý krok

Poplujeme celý den i noc
Už nezbývá zas tak moc
Úlomky světel z tmavých ploch 
Z tak tmavých, tmavých ploch

Jakýkoliv ostrý hrot
Hrozbou je pro naši vzducholoď
A tu její dlouhou pouť 
Nekonečně dlouhou pouť 

Mléčná dráha, světelný tok
Pozor ať se neprotrhne levý bok
A z letu náhle není skok 
Jeden velký dlouhý nekonečný skok

Mgr. Martina Začalová – 00:42

Vznášet se v oblacích 
Složenky, sváry z výšky malé jsou
Topit se v lásky očích jejích 
Daří se těm,  kdo bok po boku si jdou

Závrať omámí
Však spočinout dobré jest
Pozná to každý 
Kdo nebojí se dotknout hvězd